hccn1


3 موومان و 26 دقیقه و 7 ثانیه زمان داره


موومان اول : 9 دقیقه و 31 ثانیه


موومان دوم : 9 دقیقه و 43 ثانیه


موومان سوم : 6 دقیقه و 51 ثانیه


ترکیب گوش نواز ارکستر و ساز Cello یا همون ویلونسلبرای دانلود هر موومان، روی اسمش کلیک کنید (لینک مستقیم)


Moderato


Adagio


Allegro Molto